Categorie Archieven: Getuigenis

Algemene Conferentie, Oktober 6-7

Dit weekend zal Algemene Conferentie vallen. In de kerk hebben we twee algemene vergaderingen per jaar, de lente de Algemene Conferentie die plaatsvindt in de eerste week van april en de herfst de Algemene Conferentie die vindt plaats in de eerste week van oktober.

Tijdens de Algemene Vergadering, de leden van de kerk, evenals het geïnteresseerde publiek toegang via het internet of via satelliet in een van de kapel van de kerk, kennis te nemen van inspirerende en spirituele boodschap van de kerk Eerste Presiden Doos, leden van de Twaalf Apostelen en andere algemene autoriteiten en leiders Church.

https://www.lds.org/church/events/members-and-friends-of-the-church-invited-to-participate-in-october-2012-general-conference?lang=eng

http://www.lds.org/general-conference?lang=eng

Waarom zou een Jood Word Mormon? Vraag Marlena

De spreekwoordelijke "derde rail" probleem voor een christelijke blogger op een Joodse website is Joods bekering tot het christendom. Het is een van de weinige zaken die praktisch verenigt alle Joden, en goed gefinancierde organisaties (bijv. Joden voor het jodendom) havebeen opgezet om Joden te houden van het omzetten. Hoewel veel Joden die me goed kennen hebben gevraagd waarom een ​​Jood zou worden Mormon, heb ik Afgewezen om te bloggen over het onderwerp, omdat ik vond het te gevoelig.

Tot nu. Na meer dan twee jaar bloggen voor de Joodse Journal, ik ben er vrij zeker van dat de lezers weten dat mijn doel in het schrijven van deze column is niet om te zetten Joden. Een paar weken geleden een prominente joodse leider vroeg me waarom joden besluit To Become Mormon. Ik besloot om een ​​reeks vragen aan mijn vriend Marlena Tanya Muchnick, een bekende jood-draaien-Mormon spreker, auteur en onderzoeker vormen. Marlena reist het hele land het maken van presentaties op joden en mormonen. Ik ben haar dankbaar voor het nemen van een time-out van haar Baltische cruise naar haar antwoorden samen te stellen. Zij en haar prachtige echtgenoot Daniel wonen in de omgeving van Seattle.

Q: Hoe oud was je toen je geconverteerd naar de LDS kerk?

A: In te dwarsbomen overwogen de gaven beloofd de menselijke familie in de Boom des Levens genoemd in Genesis 2. De Hebreeuwse levengevende boom motief vond ik in een kopie van de Kabbalah (Joodse esoterische geschriften). Het geroerd in mij een diepe nieuwsgierigheid naar de mysterieuze aansluitingen van alle dingen in de hemel en aarde. Ik las van de convenanten, eden, de patronen en gedragingen van mannen-Ontvangen zegeningen, vervloekingen doorstaan. Altijd de aansluiting van God aan zijn kinderen werd getest en geprobeerd. De Hebreeuwse volk zijn altijd bezig met een love story (vaak te duur a rendez-vous!) Withtheir Vader / Heer. Dus, op een manier, was ik geestelijk voorbereid op mijn transformatie op de leeftijd van 47 - van orthodoxe / conservatieve Jodin naar een tempel-het bijwonen van de kerk.

Q: Joden geloven het verbond met Abraham nog steeds op hen van toepassing. Te duur Mormon geloven Dat het verbond met Abraham van toepassing is vandaag de dag. Waarom is er behoefte aan een Jood Word Mormon als het verbond met Abraham is nog steeds levend en wel?

A: Opgevoed een oplettende jodin, ik vertrouwde Dat de eeuwige Avrahamic Verbond (Genesis 12, 15, 17, en 28) was de blauwdruk voor elk leven. Een overeenkomst tussen de mensheid en God, het is onvoorwaardelijk in zijn aard om de stammen van Israël zegenen (zie Genesis 12: 2-3). Volken en koningen zouden afstammen van die patriarch, die zou vader van een Word "grote natie," Het ontvangen van speciale zegeningen voor hun trouw, claen de Mashiach's (Messias) terugkeer in hun midden. Veel Joden geloven in deze toekomstige gebeurtenissen, maar hebben weinig idee van de diepe betekenissen impliciet in Hen. Spirituele Waarheid doft ligt het mysterie, maar om te negeren dat prikkelende zoeken is naar overblijfselen dood om het potentieel voor het leven dat hopelijk wacht Binnen elke ziel.

Gelukkig voor mij, door de leer van de missionarissen, ontdekte ik dat mormonen begrijpen convenanten beter dan wie ook, omdat ze beseffen het belang en de urgentie van het verzamelen van de leden van het huis van Israël door middel van de gerestaureerde, laatste dagen Evangelie leringen als opnieuw door de Profeet Joseph Smith, zijn vertaling van het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en het herstel van de tempel van God naar de aarde.

[Volgens LDS geloof] Joden zijn de 'uitverkoren' volk According To Gods verbond met Abraham. [Mormonen geloven dat] Abraham wilde het ware priesterschap en beginselen van het evangelie dat verloren was gegaan door afvalligheid te herwinnen. Maar noch de Joden noch iemand anders kan vragen automatisch opgeslagen. De heiligen der laatste dagen zijn belast met het vinden van degenen die verloren zijn en leert hen de essentiële nieuws van de restauratie van oude priesterschap bevoegdheden die God heeft een verbond gesloten onvoorwaardelijk te om hen van Zijn kant. Maar individuele trouw en actie dienen de nakoming te brengen. [Ik geloof dat] het jodendom is de basis van het christendom, niet het eindproduct.

Q: Wat was het dat trok de u Mormonisme?

A: Hoe kan een nette jodin steken de schijnbaar onneembare lijn tot het christendom, dan durven Naar aanleiding van het heilige land van de Gentilic, zachte heiligen? Voor mij was het het moeilijkste werk van mijn rebelse ziel ooit heeft gedaan! Ik was 14 en zojuist bevestigd van Hebreeuwse school toen ik me realiseerde dat er iets ontbreekt in mijn synagoge ervaringen. Mijn ouders vonden me gek. Ik moest er wel overheen. Was 1954.

Aangekomen op 40-leeftijd vond ik mezelf alleen en arm, een slachtoffer van veel misbruiken als kind en tiener. Under min voksende år som en kvinne i en traditionelt målsetlig kultur, har jag sökt synagogerna för en djupare och särskilt and personlig solace. Gebeden in de synagoge zijn lof voor God en smeekbeden voor Israël - onze traditionele manier om de Godheid te naderen. Maar ik had een persoonlijk getuigenis nodig. Toen ik ten slotte God smeekte voor de geopende Thora-rollen, daagde ik Hem uit om mij te brengen wat Hij wist dat ik nodig had; så jeg bestemde meg for å finne det selv, om det tok dette livstid å gjøre det. Het duurde een aantal jaar langer.

Mijn enige broer of zus, een jongere broer, accepteerde het Evangelie uiteindelijk min of meer tegen zijn zin. Mark was getrouwd met een Tongaan wiens vader het Boek van Mormon in Tongan vertaalde voor de royalty's van het land. De vrouw en het gezin van Mark waren natuurlijk toegewijd aan de mormonen. In 1975 bracht hij me een Boek van Mormon om de vreugde te delen in het evangelie dat hij had gevonden. Ik verwierp het meteen. "Je hebt de Thora. Waarom zou ik nog een boek nodig hebben? Nee bedankt Ik blijf liever een Jood. Is dit wat we hebben gevochten? Ik denk het niet. "Ik stopte het boek in mijn boekenkast en liet het daar jaren achter. Vele jaren later verhuisde ik in 1985 vanuit LA naar Oregon om te assisteren met de zorg voor de kinderen van mijn nu weduwe broer. Senior Mormon Missionaries woonden naast de deur!

Ik was behoorlijk gestoord door deze nieuwe en plotselinge interesse van deze christenen in mijn achtergrond en mijn overtuigingen als Jood. Jeg har aldri lært kristne måder eller trosretninger, men jeg har aldrig lært at lære af mine foreldre bij ikke-jøder (Gentiles). Ze konden de gootal ch niet uitspreken. Hij hield niet van joods eten, ze kenden geen Hebreeuwse geschiedenis of vieren geen joodse feestdagen. Men jeg var tiltrukket av dem på måder som rörte min sjel.

1. Ik vond Degenen Mormonen die ik ontmoette en bevriend me om oprecht zorgzaam over elke persoon en waren zacht en vergevingsgezind mensen. Ze waren echt aardig voor me en zij hun hele leven ervaringen met betrekking tot het geloof en de liefde van God en Christus. Wat indruk op mij zo veel was hun nauwe relatie met God. Dat gaf hen voldoening die ik alleen maar had gedroomd van het vinden. Ze luisterde naar mijn ontkenning van Christus, vroeg me over het jodendom, en was echt geïnteresseerd in vergelijking religies door de Schrift en door hun eigen begrip. En dan was er de "look" in hun ogen. Was het vreugde? Het ware geluk? Hun voortdurende relatie met de mysterieuze Heilige Geest? Ik wilde het!

2. Ze geduldig spraken van het Nieuwe Testament Evangelie schrijvers, erop te wijzen dat de meeste Joodse waren, maar claen de apostelen van Christus. Ik had nooit gedacht Dat is belangrijk. Ik moet bekennen dat in eerste instantie alleen ik mag ze me vermaken met deze dingen, omdat mijn broer had gebracht paneren me dat boek die beweerde onze oude Joodse voorouders echt kwam van Israël naar deze Amerikaanse continenten en - niet te geloven - Jezus als de Christus? Ze vertelden me dat Jezus kwam om de wet van Mozes (Mattheüs 5: 17) te vervullen en een nieuw verbond tussen God en zijn volk te maken, dat hij de Amerikaanse continenten (Boek van Mormon, 3Nephi 11-28) bezocht. Het Boek van Mormon is een teken dat de vergadering van Israël en de vervulling van zijn convenanten met hen begon.

3. Deze apostelen leerden was er een hogere wet dan het Aäronisch / Levitische priesterschap: het hogere of Melchizedeks priesterschap. Deze man, Melchizedek (Hebreeën 7: 2) was een opmerkelijke profeet en leider die leefde ongeveer 2000 voor Christus. Hij was de eerste persoon aan worden gegeven de titel van Kohen (priester) in de Thora. Vader Abraham tienden betaalde aan hem. Melchizedek wordt genoemd in vele plaatsen in de Thora en de laatste dagen Schrift. Mormonen beweren dat deze twee priester afzuigkappen zijn in onze tijd hersteld, alongwith profeten, tempels, doop en andere verordeningen door gezag van het priesterschap, de handoplegging voor de gave van de Heilige Geest en andere zegeningen, en proxy werk voor de doden. Ik was het vinden van een eenheid tussen onze twee geloven, dat wij zijn aangesloten bij veel dingen. Mormonen hebben meer gemeen met het jodendom dan enige andere religie Omdat het jodendom de basis gelegd voor het christendom en door de LDS kerk de volheid van vele convenanten God met het volk Israël zal worden gerealiseerd. Deze omvatten de Abrahamitische (Gen 12: 1-3, 15) Eden (Gen 3: 16-19), Palestijnse (Deut 30: 1-10), Davidische (2Sam 7: 8-16, Luke 1: 32-34 ), en het Nieuwe Verbond (Jeremia 31: 31-34).

4. Ik voelde me aangetrokken tot het idee dat profeten en zieners weer op aarde waren. In de Torah worden vele profeten genoemd, sommige waar, sommige onjuist. De større var normalt disbelieved og hatet for deres upopulære beskeder. Sommigen met een vroegtijdige dood. De laatste Hebreeuwse profeet, Maleachi, leefde aan het einde van de 70-jarige Babylonische ballingschap. Het Jodendom erkent vandaag niemand die de stem heeft om voor hen te spreken. Maar de mormoon beweert dat Joseph Smith een profeet en ziener was en dat deze uitverkorenen van God nooit meer van de aarde zullen worden weggenomen. Thomas S. Monson wordt beschouwd als de huidige ziener en profetische stem onder de heiligen en hij heeft twee raadgevers. Samen vormen ze het Eerste Presidium van de kerk. Hun geschriften zijn in mijn gedachten gelijk en overtreffen vaak die van vele geleerde Talmoedische wijzen.

5. De Mormoonse uitzicht op het hiernamaals trok de mij enorm. Joden geloven dat er een Olam Haba - de wereld die komt na de dood. Tora [het 5 boeken van Mozes] benadrukt onmiddellijke, concrete, fysieke beloningen en straffen in plaats van abstracte toekomstige. Zie bijvoorbeeld Lev. 26: 3-9 en Deut. 11: 13-15. Er is echter duidelijk bewijs in de Thora van het geloof in het bestaan ​​na de dood. Aangegeven in Verschillende plaatsen de gerechtigheid withtheir geliefden zullen vragen Reunited na de dood, terwijl de goddelozen, worden uitgesloten. Ideeën over verrijzenis en reïncarnatie worden geaccepteerd, maar er is veel ruimte voor het personeel, de publieke opinie, omdat de Tora niet direct noemen dit onderwerp, hoewel de vroege tempels beoefend reiniging en levenwekkende riten. Ik was erg bezorgd over wat hoop dat er was voor mij en mijn familie dood. Mormonen hebben aangetoond kennis door middel van profeten Dat verklaart en verduidelijkt veel over de geestelijke wereld voor en na het sterfelijk leven, en ik vond het geruststellend.

6. De zendelingen lezen met mij het Boek van Mormon, het verlicht mijn begrip van het verbond met Abraham.

Q: Volgens een van uw websites, je Verloofd in vijf maanden van "afgelegen studeren" van het Hebreeuws en LDS geschriften voordat het wordt omgezet. Wat heb je geleerd van deze ervaring?

A: Ik heb geleerd, in wezen door middel van volledig onafhankelijk studie en gebed dat het evangelie zoals onderwezen in de LDS kerk is volledig correct. Ik vond dat mijn staf antwoorden op de vragen: Waarom ben ik hier? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen?

Er is ruimte hier voor een aantal specifieke voorbeelden.

1. Ik leerde over het priesterschap van God, haar doelstellingen, taken en bedieningen. Zie Exodus 40, een gedetailleerd verslag van Aäron en zijn zonen ontvangen het Aäronisch priesterschap. Na de val van de Tempel van Herodes in AD 70, Dat en de Greater priesterschap verloren zijn gegaan, het Joodse volk verstrooid. In deze laatste dagen Dat kostbaarste geschenk is hersteld naar de aarde en alles wat van ons zijn gezegend door het Aäronisch en Melchizedeks priesterschap van God in deze laatste dagen.

2. Exodus 34 geeft het verhaal van Mozes (Moshe) die Gods geboden ontvangt. Mozes vraagt ​​de Heer om de ongerechtigheid van zijn volk, tot welke de Heer antwoordt in deel (v.14) dat de Joden geen ander geluid, maar de Heer, zal hebben vergeven "... Wiens naam is Jaloers ..." Al de anderen zijn naar verluidt vals en twee joden, inclusief Jezus. Maar de geschiedenis van het Nieuwe Testament van Jezus en zijn tijd is overtuigend. Hij bekeerde duizenden Joodse volgelingen. Dit wordt niet genoemd in Tora of de Talmoed. Waarom niet?

3. Toen de zendelingen vertelde me dat Joseph Smith kreeg zijn bezoek van onze hemelse Vader en Jezus Christus in april 1820 en dat de LDS kerk werd opgericht in april van 1830, ontdekte ik deze data viel samen met het Joodse Pesach. bezoek Joseph door de engel Moroni, en bovendien Toen hij de plaats bezocht de gouden platen werden begraven en haalde ze vier jaar later - Deze gebeurtenissen kwamen Tijdens het jaarlijkse feest van Soekot in september, 1823 en het Joodse Nieuwjaar van 1827. Toeval? Deze en tal van andere gelegenheden in LDS geschiedenis geholpen om me ervan te overtuigen dat de geschiedenis van de joden en mormonen werd verweven in de geest en het hart van God en een belangrijke aanwijzing voor mijn begrip van hoe God werkt met de mensheid.

4. Ik leerde door het Boek van Mormon dat God rechtstreeks sprak tot de afstammelingen van het Joodse volk in Amerika, de introductie ervan in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon. Omdat ik geloof niet dat God de leiding heeft en kan doen wat Hij wil, ik verstaan ​​en aangenomen dat de geschiedenis van de joden in het land van Amerika de visitatie en de leer van Christus in Amerika opgenomen. In de Leer en Verbonden, sectie 29: 31-33, lees ik dat onze hemelse Vader werken zijn zonder einde. Dit was logisch voor mij.

5. Ik heb geleerd dat dwars religie vrouwtjes Hun voorouders en leg ze in hoog aanzien. Zowel geloven in het principe van vasten en lastig te vallen hebben een set van spijswetten Dat zijn verstandige en geestelijk bedacht door Godheid. Zowel religieuze eer van God en Zijn geboden. Zowel eren en vieren de sabbat en geloven in het houden van het heilige. Er zijn veel overeenkomsten tussen de joodse en LDS overtuigingen en religieuze gebruiken, maar is veel verloren gegaan van de oude waarheden door de tijd.

6. Ezechiël 37 de partij verwijst naar de profetie van het combineren van de "twee stokken", dat van Jozef, die bedoeld is door het Boek van Mormon, met de stok (record) van Juda - wat betekent dat het Oude Testament of Hebreeuwse Bijbel -. De LDS "quad" bevat die geschriften in duur een volume dat meer Schrift omvat, een groot deel ervan gedicteerd door Jezus Christus aan de profeet Joseph Smith. Ik heb geleerd dat dit een ander bewijs van het bericht voor eenheid tussen mormonen en joden.

7. Het Boek van Mormon mijn ogen geopend voor diepzinnige leringen, waarheden over de geschiedenis van mijn voorouders Hebreeuwse in Amerika, de ware aard van de geest van de mensheid, Jezus in Amerika. Het is een getuigenis van hoe de Heilige Geest werkt in ons leven, de goddelijkheid van Jezus Christus en biedt onmiskenbare bewijs dat het boek werd vertaald door de gave en macht van God. Het is echt een tweede getuige van Jezus Christus en bevat de volheid van het evangelie dat Jezus probeerde de Joden te leren in Israël millennia geleden. Ik kon het niet ontkennen het waar was. De Heilige Geest getuigde van deze dingen voor mij in een onmiskenbare manier, zelfs in de mate van het geven van me een visioen, woorden uit een engelachtige bron, en een verandering van geest.

8. Belangrijk is dat ontdekte ik de Leer en Verbonden, een boek van geschriften met openbaringen van de Heer Jezus Christus aan de profeet Joseph Smith. Dit boek verbaasde me. Het is geen vertaling, maar beweert een getuige van Jezus Christus. Inderdaad, toen ik de eerste sectie, gedicteerd aan Jozef door de Heer zelf, was ik verbaasd dat ik niet had geweten van dit boek. Ik had nu het probleem van de te nemen of te ontkennen dat Jezus inderdaad de Messias van de wereld! Het boek verkondigt dat de hemel is weer open. Het bevat openbaringen voor de LDS kerk bestuur en de essentiële overtuigingen van de organisatie van de heiligen. Tijdens het lezen van het besefte ik de stem van Jezus was dezelfde stem die ik gelezen en gevoeld in de Torah. Nu werd het onmogelijk te ontkennen dat Jezus degene was die de uittocht uit Egypte Mogelijk.

9. De Parel van grote waarde is een andere verhelderende verzameling geschriften die van onschatbare waarde is om de manier te begrijpen waarop onze hemelse Vader met de mensheid werkt. De geschiedenis van Joseph Smith is onmiskenbaar waar en daaruit heb ik het eerste visioen geleerd. Het boek van Mozes en boek van Abraham leert de doctrine van pluraliteit van goden. Ik las over de leer van de verhoging en leerde van haar betekenis voor ons. Joodse canon bevat geen enkele informatie uit de Pearl ... Dit is een enorme schat aan informatie die echt mijn ogen opende voor de mysteries van God.

10. Het belangrijkste wat ik ontdekt in mijn lezing, nadenken en bidden was dat God de leiding heeft. Consequent in alle Schrift, Hij vertelt ons dat. Hij doet wat Hij wil op Zijn tijd. Hij is niet onderworpen aan menselijke regels of tradities, grillen, verzoeken, bedreigingen, pleidooien, enz.

Q: Je hebt gezegd dat het personeel openbaring jullie geïnspireerd heeft om het wederzijds begrip tussen joden en mormonen te vergemakkelijken. Op welke manieren doe je dit?

A: Mijn missie, mij geschonken in 1989 onder een priesterschap roeping was om "als een Esther aan mijn volk" door aanpassing van de Joden naar Gods ware kerk, vooral door de stam van Efraïm - het overwicht van de leden van de Kerk LDS zijn van die stamverwantschap. Ik ben om hen te leren over het ontstaan ​​van hun religie en hoe om gemeenschap en begrijpen van hun Joodse buren, waardoor "hen helpen om het heil van hun ziel door hun Mashiach, Jeshua, namelijk Jezus Hun Christus komen."

Hiervoor heb ik een begin gemaakt met een missie: het schrijven van boeken voor de Mormoonse lezend publiek: over mijn bekering tot de kerk, over het Joodse volk - hun geschiedenis, overtuigingen, cultuur en taal. Ik heb ook fictie gepubliceerd die hun toestand in Amerika en in Oost-Europa belicht. Ik geef vuurwerk, lezingen en les twee LDS-congregaties over deze onderwerpen, evenals het onderhouden van verschillende blogs en websites met veel nuttige artikelen over het joodse leven. Ik wijs op de vele overeenkomsten en verbanden (zie lijst) tussen de twee religies en culturen. Ik vertel mijn audiënten om hun joodse buren te bereiken, om hun cultuur te laten en te veel met elkaar te overleggen in verschillende instellingen.

Q: Is de Joodse gemeenschap geweest ontvankelijk voor uw werk? Hoe Mormonen reageren op uw presentatie?

A: Het werk dat ik doe is alleen voor de LDS bevolking. Joden willen niet dat ik om te spreken met hun gemeenten Omdat ik aanvaarden van het christendom, maar veel Joden zijn fonds van Mormon. Het hebben van een Jood om te zetten in "de andere kant" van de Joodse wereld en in feite Word een "heiden" (een niet-Jood) is anathema aan een Jood. Mijn man de bekering van hen erg ongemakkelijk.

Gelukkig zijn degenen aan wie ik heb gesproken en geschreven erg blij met mijn boeken, blogs en presentaties. Veel Mormonen zijn oprecht geïnteresseerd in hun Joodse buren en hebben veel vragen die ik hen helpen om te beantwoorden. In Tell Them Ik ben slechts een boodschapper. Ze moeten doen het echte werk te onderzoeken en te begrijpen om de aansluitingen te maken.

Q: Je hebt geschreven "A Mormon's Guide tot het Jodendom." Wat is een ding dat elke Mormon moet weten over het jodendom? Wat moet iedere Jood weten over het Mormonisme?

A: Door de jaren heb ik vele mede-Joden hebben gevraagd waarom ze niet willen geloven in Christus. Hun antwoorden beslaan Hun gamma van betrokkenheid bij de eredienst. Verreweg Hun antwoorden opgenomen een uitgesproken toewijding aan het jodendom alleen - met weinig of geen rust niet op enige andere religie. Ik heb gemerkt dat dure Relatief weinig Mormonen hebben meer dan een oppervlak begrip van andere godsdiensten en niet de Overeenkomsten en verschillen tussen hun religie niet onderzoeken. Dit gips ze in dezelfde categorie met de meeste joden.

Dus, in mijn ogen, is het essentieel dat heiligen der laatste dagen Word je bewust van de de roving van hun geloofssysteem, Jezus was een Jood. The Original Gospel geëvolueerd door Mozaïsche wet. Het jodendom is de taal en de overtuigingen die het christendom voortgestuwd tot stand, al was het al snel en voortdurend beschadigd door vele factoren. Een kennis van Joodse gebeden, groeps-en individuele aanbidding, feestdagen, cultuur, taal, spijswetten en andere elementen van hun sub-beschaving Indien na worden gezocht door de LDS bevolking. Dit zal de Mormoonse begrip en waardering van hun eigen religieuze leven.

Wat betreft mijn eerste mensen, zou ik hen te adviseren van de vele gelijkenissen van de Hebreeuwse religie en de huidige joodse gemeenten te LDS manieren van leven en dringen er bij hen om deze te onderzoeken. De Joden zijn steeds positief over de LDS kerk en geloven in het algemeen Mormonen om behulpzaam te zijn, accepteren van, loyaal, ondersteunen en die aanvaard Hun Israëliet voorlopers broeders onverminderd of anti-semitisme. Det er spesielt nyttigt i den nuværende farlige politiske situation i Israel og andre steder i verden. Ik zou hen vragen om het leren van Christus te overwegen met een onderzoekende en zoeken de geest, in plaats van altijd tevreden withtheir eeuwenlange traditie te zijn. Ik denk dat het Joodse volk in de belangrijkste weerstaan ​​Christendom Door eeuwen van vervolging, gedwongen bekeringen en uitstoting.

Het is belangrijk voor het Joodse volk te begrijpen dat de oude tribale identiteiten en relaties havebeen hersteld; dat degenen die zijn afstammelingen van de Hebreeën Enslaved in Egypte, Babylon, enz., en nu verspreid over de aarde - zijn in het proces van het zijn verzameld wordt, volgens de oude profetie (Isa 54: 7, Ez 11: 17, Jer 50: 4 en anderen). De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen streeft de letterlijke vergadering van Israël de hele wereld en het herstel van alle stammen (families) van Jacob voorafgaand aan de komst van de Mashiach. De volheid van de vroege evangelie onderwezen door onze eerste profeten is hier op aarde is en beschikbaar is voor ieder van ons. Zonder de geboorte juiste stam (die de sleutels van het priesterschap door Christus en zijn kerk) van Efraïm, de stam van Juda (beschermer van de tempels en de mensen) is als een zwaard van ongerichte energie.

Q: U spreekt te dwarsbomen op de symbolische verbanden tussen Mormon en joodse eredienst. Wat is de belangrijkste verbinding?

A: Dat is een eenvoudig antwoord. Det ville være våre hellige templer, de som engang stod i Jerusalem en the som blev bygget av de Latter-dagers Saints. Het was en is nu Beit YHVH of YHWH, het huis van de Heer. De geschiedenis van de tempel in Jeruzalem begint in 957 BC met de bouw van koning Salomo. Het werd vernietigd en nog twee keer herbouwd. Det var det center of jødisk civilisation og alle ting i livet revolveret omkring det hellige skrin bygget til Gud. In de tempel, offers worden gemaakt, uitspraken en benedictions uitgesproken, rituele reinigingen uitgevoerd. Jesaja sprak over het belang van het gebed in de tempel en noemde het Gods "heilige berg". Het verlies van de tempel in 70 bracht de Diaspora van de Joden teweeg die tot op de dag van vandaag heeft geduurd. Jøds tror aan de ikke lenger har et tempel der man kan dyrke, men det er ikke lenger tilfelle.

De eerste tempel structuur gebouwd door de Mormoonse volk was in Kirtland, Ohio. Het was gewijd maart 1836 en de Heer aanvaard. Vanaf mei 2012 er 137 operationele, 15 onderconstructie, 14 Aangekondigd tempels. Gelieve http://www.ldschurchtemples.com/temples/.

Deze huizen van de Heer zijn duidelijke en directe banden tussen het Jodendom en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze bieden een plaats apart voor eeuwige verbonden, een plaats die heilig is en geschikt voor het verrichten van heilige verordeningen die binden op aarde en in de hemel. De leverer ordinanser for liv og død som forsikrer om besittelse og forening av familier, verdener uten end og opphøyelse for oss selv og våre familier i Guds rike. Ze bevatten emblemen van oude Judaïsche erediensten. Toen ik deze voor het eerst zag, sprong mijn hart en wist ik dat ik eindelijk "thuis" was. LDS-tempels zijn gebaseerd op het feit van de verzoening van Jezus Christus, zonder welke de hele mensheid onherstelbaar verloren zou zijn. In oude en moderne tijden is het "werk" dat in de mormoons tempels wordt gedaan bindend, de "glorie en eer" waarnaar wordt verwezen in Psalm 8: 3:

"Als ik Uw hemel Beschouw, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; Wat is de mens, dat gij zijner gedenkt? ... Want Gij hebt hem een ​​weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem gekroond met glans en glorie ".

[Op voorstel van joodse Journal redacteuren, een paar bewerkingen havebeen gemaakt om te interviewen Marlena's om het jodendom overtuigingen Verduidelijk]


Mark Paredes is een lid van het Comité Joodse Betrekkingen van de Raad Public Affairs van de LDS kerk Zuid-Californië. U kunt contact opnemen met Mark bij deverareligione@yahoo.com en volg hem op Twitter @jewsandmormons.

http://www.jewishjournal.com/jews_and_mormons/item/why_should_a_jew_become_a_mormon_ask_marlena_39120605/

Mijn geweldige ervaring met Mormon

Bij het lezen over het getuigenis omgaan met de Mormoonse Kerk, dus het is bijna altijd dat er Mormonen die vertellen. Er kunnen leden of oud-leden zijn.

Maar een paar keer, het gaat over mensen die nog nooit de leden van de kerk, maar die niettemin een zeer positief beeld van zijn geweest.

Toen ik op YouTube en op zoek was naar een beetje toen ik in een lange video op 1,5 uur die bleek heel interessant te zijn gestoten. De man met de naam Ramy Louis en is een Life Coach. Zijn vader is een theoloog en predikant.

Als men het allemaal samen te vatten, de lessen van zijn vader toen hij was bezig met een promotieonderzoek dat er dingen in de Bijbel die niet waar zijn, en dat je moet opstaan ​​om de graduate niveau in staat zijn om alles te zien. U hebt een overzicht dat kost tijd te krijgen dat je niet kunt krijgen met een beetje vrije tijd studenten.

Het duurt vele jaren van studie om een ​​overzicht te krijgen. Zijn vader was sterker uit zijn studie om zich beter te nederig en win vele zielen voor Jezus.

Zijn houding is overgeslagen op zijn zoon, Ramy Louis, kan worden gezien als hij is zeer positief voor de Mormoonse Kerk dat hij is gegaan tot acht maanden uit nieuwsgierigheid om te zien of het publiek gerucht waar is of niet. U kunt vertellen dat hij in de partij heeft gezet, maar hij heeft niet echt begrepen wat het woord "afdeling" betekent, dat er een ander woord voor de kerk.

Iedereen die de moeite genomen om de 1,5 uren zitten en luisteren naar hem zal zeer geïnspireerd zijn, en ik dacht was toen hij lid zou worden. Hij gelooft dat mormonen christenen zijn.

God liet me een ding. Er zullen meer en meer mensen zullen zien hoe geweldig de Mormoonse kerk is, maar ze zullen niet leden nu direct worden (maar misschien dan, wie weet?). Ik vroeg God waarom, en kreeg de uitleg dat ze nodig zijn als getuigen onder alle mensen die geen lid zijn, geloven ze meer niet-Mormonen dan de Mormonen getuigenis.

De les is dat degenen die niet Mormonen makkelijker omhelzing positieve informatie over de Mormoonse Kerk door degenen die niet Mormonen, omdat ze meer neutraal worden beschouwd. Het wordt beschouwd als bevooroordeeld als men lid, en het betekent dat deze verklaringen minder waard.

Daarom moeten we heel dankbaar voor al degenen die niet Mormonen, en dat ondanks dit, spreken positief over de kerk, en we moeten niet verdrietig zijn omdat ze geen lid zijn. Wie weet - ze kunnen leden in de toekomst, maar nu zijn ze een taak door God gegeven om te getuigen hoe ongelooflijk prachtige Mormoonse kerk is en dat de vooroordelen van de kerk is niet waar.

"Ik ben Ramy Louis, een Life Coach en CEO van een jong technologiebedrijf. Ik ben niet (vandaag) Mormon. Ik heb het verkennen Spirituele Mogelijkheid voor mijn leven en na een bezoek aan 12 verschillende religieuze groeperingen, kerken en organisaties, liep ik door de deuren van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen - de Mormoonse Kerk. Deze video deelt wat ik heb geleerd over Mormon in de lading 8 maanden en richt zich op een deel van het gesprek dat ik verder met mijn vrienden rond Mormonen en zwarten, Mormonen en polygamie, het Boek van Mormon, enz heb ik ook enkele korte gedachten te delen over de opmerkingen van Joel Osteen Betreffende Mormon (goede), en de reactie van Benny Hinn om reacties Joel's (slecht en veroordelen). Er zijn schijnbaar ontelbare YouTube video's over mormonen, sommige pro, een neutraal, maar de meeste tegen. Ik dacht dat ik zou met u een objectieve, emotieloos, op feiten gebaseerde perspectief op wat er gebeurt in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vandaag delen. Tot slot, excuseer mijn occasionele sniffles op de video - het was een vreselijke allergie dag toen ik schoot de beelden ".