theologie

Coloring-decoratieve-bokstaever t-tt19020De blog is voorstander van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormoonse Kerk), maar geen vertegenwoordiger van het, en het laat zien wat we dachten over dingen in die tijd het geschreven werd.

Verwijzingen in de opmerkingen van de lezers zal officieel worden aanvaard bronnen in de kerk: het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden Parel van grote waarde, en de literatuur van de Kerk officieel geaccepteerd. Het is belangrijk om het verschil te kennen tussen de officiële theologie van de kerk en wat de leden geloven. Iedereen heeft het recht om hun eigen ideeën over dingen te hebben, maar iedereen moet het verschil tussen de eigen waarneming en interpretatie van een persoon en de officiële doctrines die zich in de kerk te begrijpen. Alles dat leden denken en denken worden beschouwd als persoonlijke meningen, of het nu een vast lid is of een leider van welke aard dan ook. De president van de kerk kan suggesties doen voor nieuwe doctrines die eerst moeten worden goedgekeurd door de apostelen en vervolgens door de kerk. Als de kerk het goedkeurt, zal het een nieuwe doctrine zijn of niet. LDS Newsroom

"Alles wat we leren in deze kerk moet worden geformuleerd in de Schriften. Het zou te vinden in de Schriften. Wij moeten onze teksten kiezen uit de Schriften. Als we willen Waarheid meten, moeten we het meten van de vier standaard werken, Regard minder van die schrijft het. 'Als het niet in de standaard werken, kunnen we ook aannemen dat het is speculatie, het eigen personeel van mening, en als het in tegenspraak met wat in de Schriften, het is niet waar. Dit is de standaard waarmee we Meet alle waarheid. " (Harold B. Lee, Improvement Era, januari 1969)

"Als iemand, minder van zijn positie in de Kerk te beschouwen, waren aan een leerstelling 'dat niet wordt gestaafd door de standaard Kerk werken, wat betekent dat de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden te bevorderen, en de Parel van grote waarde, kunt u weten dat zijn uitspraak niet meer is dan zijn prive-mening. De enige erkende voort te brengen een nieuwe leer is de president van de kerk, die, als hij dat doet, goodwill te verklaren als openbaring van God, en het zal zo zijn aanvaard door de Raad van de Twaalf en in stand gehouden door het lichaam van de Kerk. En indien iemand spreken een leer, die in tegenspraak met wat er in de standaard Kerk werken, kun je weten door Sami Dat token dat ze verkeerd is en bent u niet gebonden aan als waarheid te accepteren. " (Harold B. Lee, Europese ruimte Conferentie van de Kerk, München, Duitsland, 1973)

"Het maakt niet uit wat er geschreven of wat iemand heeft gezegd, als wat er gezegd is in strijd met wat de Heer heeft geopenbaard, kunnen we opzij te zetten. Mijn woorden, en de leer van een ander lid van de kerk, hoog of laag, als ze niet rijmen met de openbaringen, we hoeven niet te accepteren. Laten we deze kwestie duidelijk. We hebben de vier standaardwerken als het meten werf sticks, of saldi, waardoor wij meten doctrine van ieder mens geaccepteerd. U kunt de boeken geschreven door de autoriteiten van de kerk als standaarden in de leer te aanvaarden, alleen voor zover zij in overeenstemming zijn met het geopenbaarde woord in de standaardwerken. Ieder mens die schrijft verantwoordelijk is, niet de kerk, voor wat hij schrijft. Als Joseph Fielding Smith Iets wat niet in harmonie is met de openbaringen schrijft, dan is elk lid van de kerk is verplicht om het te verwerpen. Als hij schrijft wat in perfecte harmonie met het geopenbaarde woord van de Heer, dan moet worden aanvaard. " (Joseph F. Smith, Doctrines of Salvation, Vol.3, pp.203-04).

Veel van onze unieke doctrines gedeeld met andere kerken. Vergelijkbare onthullingen en overtuigingen kan worden gevonden in andere gemeenschappen. Geloofsartikelen aantal 9: "Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk zal openbaren." Wij geloven dat alle waarheid van God is, ongeacht wie het zegt. Nog niet geopenbaarde waarheid kan worden gevonden in andere kerken en religies. We zeggen niet dat wij gelijk hebben en iedereen is verkeerd, anderen kunnen iets wat we nog niet weten.

Cornelius Plantinga De visie op sociaal trinitarisme is populair bij Mormonen. Mormonen zijn erg gericht op Jezus Christus. Dit maakt de scheiding die Jezus Christus heeft ervaren van Zijn Vader terwijl Hij leed en stierf omwille van ons, het ervaart de Mormonen de hele tijd omdat de Verzoening eeuwig is. Dat is waarom zij God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest als drie gescheiden ervaren. Jezus Christus is voor eeuwig eeuwige Heer en Heiland, en vergeving zal altijd nodig zijn, daarom ervaren Mormonen de scheiding die te vinden is in de verzoening. Door sociaal trinitarisme te combineren met deze scheiding die Jezus Christus van zijn Vader ervoer toen hij stierf aan het kruis, begrijpt het het verschil tussen de mening van gewone christenen over de manier waarop de Drie-eenheid en de Mormonen ernaar kijken. Messiaanse Joden geloven dat het mogelijk is God de Vader te zien, als hij zich in zichtbare vorm wil manifesteren, net zoals mormonen dat doen. Lees verder Lees verder Lees verder

De leer van het eeuwig huwelijk is te vinden in orthodoxe kerken. De bruid en de bruidegom wordt bekroond bij de ceremonie, en je kijkt naar elk gezin als een koninkrijk en dat man en vrouw zijn als een koning en koningin voor elkaar. Lees verder Lees verder

De doctrine van omzetten dopen is te vinden in het Nieuwe Testament, en de wederdopers bewaard deze leer dat de vroege christenen hadden. hoewel Joden het beoefenen van deze (mikwe).

De kerk doopt allen die leden willen, ongeacht waar ze vandaan komen worden. Dezelfde opvattingen over de doop sydstatsbaptisterna. Lees verder Lees verder

De leer van onthouding van drugs, alcohol, tabak, gokken is belangrijk. Kleding moet ingetogen en loszittende zijn, geen tatoeages, geen oorbellen voor mannen, vrouwen mogen een paar oorbellen, moet het haar netjes en geen extremisme zijn. Dezelfde regels zijn in sydstatsbaptisterna.

bisschoppelijke overheid is een vorm van kerk bestuur is hiërarchische structuur, waar de top manager van een plaatselijke christelijke kerk is een bisschop (Grieks: episcopos). Dit bisschoppelijke structuur gevonden in de oude kerken: rooms-katholieke kerk, orthodoxe kerk familie en andere oosterse kerken, en zelfs kerken met Anglicaanse oorsprong. Sommige kerken onafhankelijk opgericht van deze ook deze vorm van kerk bestuur, evenals de Mormoonse Kerk te gebruiken.

De Mormoonse kerk heeft een variant van geopend theïsme.

De leer dat Alleen mannen kunnen worden priesters kan worden gevonden in de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe kerk familie, die de leer van de vroege christenen heeft bewaard.

In Mormon uitgezonden tempels eeuwige geloften vergelijkbaar met die uitgestoten in het klooster. Zowel de tempel en het klooster is een heilige plaats, niet een geheime plek. In sommige kloosterordes als levende leden van de kloosters. Aan de andere kloosterorden als levende leden van hun eigen huis en hebben reguliere banen. Het is hetzelfde in de Mormoonse Kerk. Sommige leden wonen heel erg dicht bij de Mormoonse tempel in een appartement en ze werken in de tempel. Andere leden wonen in hun eigen huis en ze hebben reguliere banen.

Alle kerken Bijbel. Veel kerken hebben andere boeken en religieuze teksten, apocriefe boeken, zoals de Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe kerk familie, de oosterse kerken en de Anglicaanse kerk geweest. De eerste christenen hadden een specifiek boek genaamd het Nieuwe Testament niet, maar er waren vele boeken en brieven in omloop. De Mormoonse kerk heeft de Bijbel en andere boeken (American apocriefe boeken).

De leer dat God de Vader heeft een lichaam - Shi'ur Ḳomah - Denk sommige joden. Dit is wanneer de glorie wordt geopenbaard als een hemelse man.

De leer dat allemaal naar de hemel kan men de Joden vinden. Mormonen geloven dat misschien alleen Kaïn krijgt in de buitenste duisternis (de hel), maar hoopt dat hij zal gaan naar de hemel eindelijk. Mormonen geloven in de dual output.

De doctrine van förexistensen kan men de Joden vinden.

Overleden bisschop emeritus Krister Stendahl, een emeritus hoogleraar van Harvard Divinity School, heeft drie regels voor religieuze begrip: 1) Als u wilt weten over een godsdienst, de trouwe leden, niet de vijand te vragen. 2) niet vergelijken met je eigen religie de beste kwaliteiten van anderen 'religies' slechtste kanten. 3) Verlaat de kamer en laat de heilige afgunst. Het is ok om te bewonderen andere godsdiensten, zelfs als u niet wilt dat om lid te worden. Deze principes bevorderen van de betrekkingen tussen de godsdiensten en worden vertrouwen en de basis leggen voor charitatieve inspanningen.

American Psychology Association (APA) heeft officieel excuses aangeboden voor de negatieve negatieve karakteriseringen gemaakt over de mormoonse kerk. Lees verder

In maart 1998 was hoofd van de afdeling communicatie in het Smithsonian om de volgende korte reactie op vragen over het Boek van Mormon te gebruiken: "Uw recent onderzoek over vermeende gebruik van het Smithsonian Institution's van het Boek van Mormon als een wetenschappelijke gids ontvangen met betrekking tot snelheid in de Office of Communications. Het Boek van Mormon is een religieus document en niet als een wetenschappelijke gids. Het Smithsonian Institution de snelheid nooit bedroefd in archeologisch onderzoek en alle informatie ontvangen met betrekking That You Have To The tegenstelling onjuist is. " Lees verder

Heeft u gedachten over dit nieuwe religieuze bewegingen of alternatieve spiritualiteit? FINYAR, de Vereniging van Onderzoeks-en Informatiecentrum op alternatieve spiritualiteit, de Religie afdeling Geschiedenis aan de Universiteit van Stockholm doet onderzoek en voorlichtingsactiviteiten.

De Mormoonse kerk is niet opgenomen in het verslag dat de EU heeft op verschillende sekten in Europa. De twee lijsten zijn "gevaarlijk en manipulatief" en "rechtmatig en goed opgevoede" (Subhan, A. (1997). Sekten in Europa. Luxemburg. Europees Parlement, directoraat-generaal Onderzoek, 's-7 9, 21).

Als u een cursus te nemen aan religieuze studies aan universiteiten in Zweden, als onderdeel van de verplichte literatuur boek "Van kerk tot welzijn: Handbook of Church kennis" van Carl Eber Olive Strain (Doctor of Theology), die werkt als vice-rector en hoogleraar aan Stromstad academie. Co-auteurs zijn ook Mimmi Eriksson en Stig Lindholm (Lund, studentenliteratuur, 2002 (2007)). Daar wordt de mormoonse kerk beschreven als een alternatief voor een alternatieve christelijke bijbel, en niet als een sekte (s 296, 312). Lees verder

De kerk heeft Israëlisch / jood-christelijke tradities als Hoogleraren WD Davies en Krister Stendahl en anderen. geen lid van de kerk. Lees verder

De kerk is open theïsme. Lees verder Lees verder

Gelieve Mormon Lady

Efeziërs 2: 8-10

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!